62/7 Long Thuận, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM
info@nguyenmoc.com.vn 0903 725 073

INTEL 50 NĂM

0₫

Mô tả

Sự kiện 50 năm của Intel 

- Ý tưởng thiết kế: Engage

- Sản xuất & Lắp đặt: Nguyễn Mộc

 

Bình luận

Sản phẩm khác