62/7 Long Thuận, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM
info@nguyenmoc.com.vn 0903 725 073

gian hàng & phòng trưng bày

Cửa hàng trưng bày IHUB

Cửa hàng trưng bày IHUB- Sản xuất & Lắp đặt: Nguyễn Mộc

Xem thêm

Dầu Ăn Marvela

Quầy trưng bày sản phẩm dầu ăn Marvella- Thiết kế: Eplus- Sản xuất & Lắp đặt: Nguyễn Mộc

Xem thêm

Dầu Gội Romano

Quầy trưng bày dầu gội Romano- Thiết kế: Eplus- Sản xuất & lắp đặt: Nguyễn Mộc- Địa điểm: Rạp chiếu phim

Xem thêm

Nước hoa Versace

Quầy tư vấn và giới thiệu sản phẩm nước hoa Versace.Sản xuất & Lắp đặt: Nguyễn Mộc.

Xem thêm

Quầy dinh dưỡng Abbott

Quầy tư vấn dinh dưỡng khoa học cho bé Abbott- Sản xuất & lắp đặt: Nguyễn Mộc

Xem thêm

Quầy Intel

Quầy tư vấn, giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng Intel- Thiết kế: Eplus- Sản xuất & lắp đặt: Nguyễn Mộc

Xem thêm